Aanpassing PEB

Zoals bekend wordt het pensioen in eigen beheer voor de dga uitgefaseerd. Na wat commotie en uitstel is het betreffende wetsvoorstel uiteindelijk per 1 april in werking getreden. Dga’s hebben nu tot en met 30 juni 2017 de tijd gekregen om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe situatie.

Over de voorwaarden waaronder deze aanpassing kan plaatsvinden, is nu een besluit van de staatssecretaris van Financiën verschenen. Er zal doorgewerkt moeten worden, want in korte tijd zal veel moeten gebeuren.
Belangrijk is de toezegging dat als het verzoek aan een externe verzekeraar tot overgang van een elders verzekerd deel van een pensioenaanspraak naar het eigen beheerlichaam als tijdig wordt aangemerkt als dit verzoek uiterlijk op 30 juni 2017 door de verzekeraar ontvangen is en de afhandeling hiervan binnen de gebruikelijke termijnen plaatsvindt.