Afkoop DGA pensioen

Toegegeven, het heeft even geduurd. Maar nu ook de Eerste Kamer zijn toestemming heeft gegeven aan het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) kunnen de maatregelen die de DGA in staat stellen zijn of haar in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen (of om te zetten) per 1 april 2017 in werking treden.

De DGA kan overigens ook besluiten om helemaal niets te doen, een optie die wel eens de favoriet van mening DGA zou kunnen blijken te zijn.
Degenen die hun pensioen willen afkopen of omzetten moeten (digitaal) een informatieformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst. Inmiddels is bekend geworden dat dit formulier sinds 30 maart 2017 op de site van de fiscus beschikbaar is.
De fiscus heeft een sterk middel in handen om medewerking af te dwingen; wie niet aan de formele vereisten voldoet kan geen aanspraak maken op de eerder in het vooruitzicht gestelde fiscale korting. Een paardenmiddel, maar werken zal het naar alle waarschijnlijkheid wel.