Bijtellingsnieuws

De bekende autobijtelling bedraagt vanaf 2017 22%. Enkel emissieloze auto’s (in de regel zijn dat volledig elektrische auto’s) kennen een bijtellingspercentage van 4%, al is die verlaging begrensd. Vóór 2017 bedroeg het algemene bijtellingspercentage nog 25%.

Maar omdat het verlaagde bijtellingspercentage enkel geldt voor auto’s met een eerste toelating op de weg vanaf 1 januari 2017, moet op dit moment voor de meeste auto's nog gewoon de oude bijtelling van 25% worden toegepast. Dat dit scheve ogen geeft zal duidelijk zijn. De klacht dat sprake zou zijn van discriminatie ligt voor de hand. U hoeft geen fiscale helderziende te zijn om te voorspellen dat het verschil van drie procentpunten goed zal zijn voor een stroom aan bezwaar- en beroepschriften.
Ook voor de werkgever is deze kwestie van belang. Immers, er is premie werknemersverzekeringen alsmede premie voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd over het premieloon. En tot dat premieloon behoort ook de bijtelling auto van de zaak. Uiteraard is dit niet aan de orde indien er al premie over het maximum premieloon wordt betaald. Van belang is daarbij wel dat er maandelijks bezwaar moet worden gemaakt tegen de afdrachten loonheffingen.