Btw-teruggaaf verrekenen met loonheffing

Het is voor veel ondernemers die krap bij kas zitten een doorn in het oog. Aan de ene kant zitten wachten op een btw-teruggaaf, aan de andere kant wel tijdig maandelijks de verschuldigde loonheffing afdragen. De Belastingdienst is bereid om aan dit probleem tegemoet te komen.

Een teruggaaf van btw kan namelijk worden verrekend met de betalingsverplichting op grond van de loonbelasting. Om toepassing van deze mogelijkheid moet wel eerst door middel van een speciaal formulier een verzoek worden gedaan. Komt u voor verrekening in aanmerking dan wordt uitstel voor de aangifte LH verleend.

Er gelden wel de nodige voorwaarden. Het formulier 'Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw'. Kan gedownload worden van de website van de Belastingdienst.