Geen bezwaar per e-mail

Bij een horecaondernemer werd een boekenonderzoek ingesteld, dat resulteerde in navorderingsaanslagen IB/PVV met bijbehorende vergrijpboeten. In de daaropvolgende procedure stelde de ondernemer dat hij eerder per e-mail bezwaar had ingediend tegen een door de inspecteur afgegeven informatiebeschikking.

Dat was een fout; bezwaar per e-mail was volgens de Rechtbank alleen maar mogelijk indien de Belastingdienst de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk heeft opengesteld. En die mogelijkheid was hier niet aan de orde. Daardoor was het eerder per e-mail ingediende bezwaar terecht niet in behandeling genomen, waarmee de informatiebeschikking onherroepelijk vaststond.
Nu er sinds kort zelfs bij de Hoge Raad digitaal geprocedeerd kan worden, wordt het de hoogste tijd voor een eenduidige regeling voor het digitaal instellen en motiveren van bezwaar en beroep. Tot die tijd zal er een (bij voorkeur aangetekende) brief gestuurd moeten worden.