Geen boete bij foute informatie Belastingtelefoon

Of u zonder meer mag vertrouwen op door medewerkers van de Belastingtelefoon verstrekte inlichtingen is nog maar de vraag. Maar als u op die informatie bent afgegaan (dat zult u dan wel moeten kunnen bewijzen) en de verstrekte informatie blijkt onjuist te zijn, kan er dan nog een boete worden opgelegd?


Staatssecretaris Wiebes heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat de Belastingdienst zo’n foutieve aangifte wel mag corrigeren, maar dat een boete in dit soort gevallen niet aan de orde is.