Geen volledige hypotheekrenteaftrek voor achterblijver

Een echtscheiding kan (extra) pijn doen als er een eigen woning in het spel is. Dat bleek maar weer eens in een zaak waarin een echtpaar dat samen eigenaar was van een woning uit elkaar ging. De ene partner verliet de woning definitief in 2008 en liet zichzelf in dat jaar op het woonadres uitschrijven.

De andere partner bleef in de echtelijke woning wonen en betaalde vervolgens de volledige hypotheekrente, om die vervolgens als aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning op te voeren. De inspecteur wenste slechts de helft van de betaalde hypotheekrente – het gedeelte dat overeenstemt met de eigendom – in aftrek toe te laten.
Om toch het volledige bedrag als aftrekpost te kunnen opvoeren stelde de belastingplichtige dat – als aftrek als hypotheekrente niet mogelijk was – de door hem betaalde hypotheekrente dan als alimentatie aftrekbaar was. Hij had namelijk naar eigen zeggen een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud van zijn ex-echtgenote en hun kind. Deze stelling liep echter stuk op de door belanghebbende zelf overgelegde overeenkomst tussen de ex-echtgenoten. Volledige betaling van de hypotheekrente was verbonden aan het recht van belanghebbende om in de woning te mogen blijven wonen, zodat die niet kon dienen als voorziening in het levensonderhoud van zijn ex-echtgenote.
Alle reden dus om tijdig advies in te winnen over de vormgeving en afhandeling van een echtscheiding als er een eigen woning in het spel is.