Gemeenschap van goederen of niet?

Trouwen vóór of juist na de feestdagen heeft dit jaar wel een heel bijzonder gevolg. Want vanaf 1 januari 2018 wordt er niet meer standaard in gemeenschap van goederen gehuwd. Vanaf 2018 is ieder huwelijk een echtverbintenis op huwelijkse voorwaarden. Wie toch wil trouwen in algehele gemeenschap van goederen kan dat volgend jaar nog steeds doen, maar daarvoor moet men eerst naar de notaris. Precies de omgekeerde situatie van dit moment dus.

De beperkte gemeenschap van goederen wordt de standaardsituatie in het nieuwe systeem. Het vermogen dat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven wordt gemeenschappelijk eigendom, maar dat geldt niet voor bezittingen en schulden van vóór het huwelijk. Ook schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen blijven persoonlijk bezit.
Overigens is dat laatste op dit moment vaak al testamentair geregeld. Maar in het nieuwe systeem worden partijen gedwongen om beter na te denken over hoe zij het juridisch geregeld willen hebben.