Het geld ligt op straat

Als een bank omvalt (en dat is de laatste jaren een paar keer gebeurd), worden in de regel op grond van het depositogarantiestelsel één of meer uitkeringen aan de rekeninghouders gedaan. Ook hebben spaarders vaak nog recht op een bedrag aan rente. Op dit moment ligt bij De Nederlandse Bank een bedrag van € 800.000 op de rechtmatige eigenaren te wachten.

Het zijn er in totaal zo’n 11.500. Eerdere oproepen hebben wel succes gehad, maar er is desondanks nog veel geld blijven liggen.
Haast u, want eigenaren hebben nog maar tot 22 juni de tijd om zich bij DNB te melden. Het gaat onder meer om rekeninghouders van DSB Bank en Icesave en (in mindere mate) Van der Hoop en Indover.