Huurtoeslag en recreatiewoning

Het is veel gemeenten een doorn in het oog: de permanente bewoning van recreatiewoningen. Waar in veel gevallen eerst jarenlang werd gedoogd wordt nu volop gehandhaafd. Het handhavingsinstrumentarium is vorig jaar uitgebreid met een nieuw instrument, de per 1 juli 2016 gewijzigde huurtoeslag. Sinds die wijziging hebben bewoners van een recreatiewoning geen recht meer op huurtoeslag.

De wijziging kent geen terugwerkende kracht. Al uitbetaalde huurtoeslagen hoeven dus niet met terugwerkende kracht te worden terugbetaald.
Bewoners zullen door de Belastingdienst worden bericht over de stopzetting. Desgewenst kan men dan tegen deze beslissing bezwaar en beroep aantekenen bij de rechter, bijvoorbeeld omdat in de ogen van de bewoner helemaal geen sprake is van een recreatiewoning.