NIEUWS

Gemeenschap van goederen of niet?

Trouwen vóór of juist na de feestdagen heeft dit jaar wel een heel bijzonder gevolg. Want vanaf 1 januari 2018 wordt er niet meer standaard in gemeenschap van goederen gehuwd. Vanaf 2018 is ieder huwelijk een echtverbintenis op huwelijkse voorwaarden. Wie toch wil trouwen in algehele gemeenschap van goederen kan dat volgend jaar nog steeds doen, maar daarvoor moet men eerst naar de notaris. Precies de omgekeerde situatie van dit moment dus.

Lees meer >>

Afkoop DGA pensioen

Toegegeven, het heeft even geduurd. Maar nu ook de Eerste Kamer zijn toestemming heeft gegeven aan het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) kunnen de maatregelen die de DGA in staat stellen zijn of haar in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen (of om te zetten) per 1 april 2017 in werking treden.

Lees meer >>

Onbelast afboeken rekening-courantschuld DGA

Het blijft een uitermate gevoelig punt: de (al dan niet bestaande) mogelijkheid om de door een DGA in rekening-courant bij zijn eigen bv opgebouwde schuld belastingvrij weg te strepen. De eerdere opnames zouden in deze visie op het moment van opname al een uitdeling zijn geweest (en geen lening), die door tijdsverloop niet meer nagevorderd zou kunnen worden.

Lees meer >>

Vrijval KEW: voordelig of niet?

Vanaf 1 april 2017 zijn de zogeheten ‘tijdklemmen’ voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) vervallen. Dit betekent dat niet langer aan het vereiste voldaan hoeft te worden dat er gedurende een periode van tenminste 20 (en in sommige gevallen 15) jaren voor de verzekering premie is betaald.

Lees meer >>

Btw-teruggaaf verrekenen met loonheffing

Het is voor veel ondernemers die krap bij kas zitten een doorn in het oog. Aan de ene kant zitten wachten op een btw-teruggaaf, aan de andere kant wel tijdig maandelijks de verschuldigde loonheffing afdragen. De Belastingdienst is bereid om aan dit probleem tegemoet te komen.

Lees meer >>

Geen bezwaar per e-mail

Bij een horecaondernemer werd een boekenonderzoek ingesteld, dat resulteerde in navorderingsaanslagen IB/PVV met bijbehorende vergrijpboeten. In de daaropvolgende procedure stelde de ondernemer dat hij eerder per e-mail bezwaar had ingediend tegen een door de inspecteur afgegeven informatiebeschikking.

Lees meer >>

Precariobelasting aan banden gelegd

Gemeenten mogen een belasting heffen vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Denk aan winkeluitstallingen, terrassen, luifels en uithangborden. Ook nutsbedrijven werden door tal van gemeenten aangeslagen voor hun kabels en pijpleidingen.

Lees meer >>

Niet voldoen aan urencriterium reden voor navordering

Omdat enkele (maar niet alle!) fiscale faciliteiten voor ondernemers afhankelijk zijn van de vraag of de ondernemer wel voldoet aan het urencriterium, is het zorgvuldig bijhouden van alle aan de onderneming bestede uren voor ondernemers van groot fiscaal belang. Vaak zal de vraag of men de bekende grens van 1.225 uren heeft gehaald geen problemen hoeven op te leveren, maar juist in twijfelgevallen (in de loop van het jaar beginnen of stoppen, een onderneming naast een dienstbetrekking) is extra aandacht geboden.

Lees meer >>

Afromen ongeschikte methode

Bij de bepaling van een zakelijk salaris voor de DGA grijpt de fiscus graag naar het wapen van de afroommethode: dat levert doorgaans het hoogste resultaat op. Bij de afroommethode wordt de door de bv behaalde winst afgeroomd met een stevig salaris voor de DGA, dat uiteraard vervolgens progressief belast wordt.

Lees meer >>

Bijtellingsnieuws

De bekende autobijtelling bedraagt vanaf 2017 22%. Enkel emissieloze auto’s (in de regel zijn dat volledig elektrische auto’s) kennen een bijtellingspercentage van 4%, al is die verlaging begrensd. Vóór 2017 bedroeg het algemene bijtellingspercentage nog 25%.

Lees meer >>