NIEUWS

Toch weer ontslagvergoeding op maat?

In 2015 ging de bekende kantonrechtersformule van tafel om plaats te maken voor een (doorgaans veel lagere) transitievergoeding. Immers, de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband en kent een maximum van € 77.000 of (als dat hoger is) van één jaarsalaris. Wel is het zo dat daarnaast een ‘billijke vergoeding’ kan worden toegekend, al is daarbij vooral gedacht aan een verwijtbaar handelen van de werkgever.
Lees meer >>

Alsnog uitkering voor zwangere zelfstandigen

Na een procedure waar maar geen einde aan leek te komen heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een tussenuitspraak beslist dat ondernemers die tussen augustus 2004 en juni 2008 zijn bevallen van een kind, met terugwerkende kracht een uitkering dienen te ontvangen over hun zestien weken durende zwangerschapsverlof. Lees meer >>

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Ondernemers (en dan vooral ondernemers in het MKB) klagen er al lang steen en been over: de door hun afnemers gehanteerde betaaltermijnen. En omdat er in dit soort gevallen vaak een afhankelijkheidsrelatie bestaat kan er in de praktijk maar bar weinig tegen gedaan worden.

Lees meer >>

Einde flitsfaillissement

In korte tijd maakte het flitsfaillissement furore. Bij een flitsfaillissement maakt een eerder failliet verklaard bedrijf vrijwel direct – maar meestal in afgeslankte vorm – een doorstart. Leveranciers en ontslagen werknemers staan in de regel met lege handen.

Lees meer >>

Ouderenbeleid

Bij veel werkgevers bestaat angst om ouderen in dienst te nemen. Deze groep zou bijvoorbeeld vaker ziek zijn. Toch is een grotere arbeidsparticipatie van ouderen van belang omdat we – zoals bekend – allemaal langer moeten doorwerken.
Lees meer >>

Einde aftrek ziektekosten?

Het aantal aftrekposten is de laatste jaren behoorlijk verminderd. En de aftrek voor de nog wel bestaande posten is in veel gevallen sterk versoberd. Toch ziet het kabinet nog ruimte voor een verdere beperking. Men heeft het voornemen om het mes te gaan zetten in de aftrekpost voor ziektekosten.

Lees meer >>

Hypotheekrenteaftrek is geen keuze!

Het arrest van de Hoge Raad waarin werd beslist dat de aftopping van de hypotheekrenteaftrek de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld (beter bekend als de ‘Wet Hillen’) kan doorkruisen heeft het nodige stof doen opwaaien.
Lees meer >>

Handhaving Wet DBA opnieuw opgeschort

Het blijft kwakkelen met de opvolger van de VAR, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Eerder liet staatssecretaris Wiebes al weten dat de handhaving van de wet opgeschort werd. Later kwam hij daar onder druk van de Tweede Kamer (deels) op terug.

Lees meer >>

Inkeerregeling verdwijnt volgend jaar

De bekende inkeerregeling behoort als het aan het kabinet ligt vanaf volgend jaar tot het verleden. Het gevolg daarvan is dat inkeren vanaf dan altijd gepaard zal gaan met een boete. Een voorstel daartoe zal – mogelijk samen met andere voorstellen die de aansprakelijkheid van belastingplichtigen vergroten – worden opgenomen in het Belastingplan 2018.

Lees meer >>