Onbelast afboeken rekening-courantschuld DGA

Het blijft een uitermate gevoelig punt: de (al dan niet bestaande) mogelijkheid om de door een DGA in rekening-courant bij zijn eigen bv opgebouwde schuld belastingvrij weg te strepen. De eerdere opnames zouden in deze visie op het moment van opname al een uitdeling zijn geweest (en geen lening), die door tijdsverloop niet meer nagevorderd zou kunnen worden.

Naar aanleiding van een gedaan WOB (Wet openbaarheid bestuur) verzoek heeft Staatssecretaris Wiebes nu laten weten dat er op dit specifieke punt geen beleid is geformuleerd. Wel is voor medewerkers van de Belastingdienst een memo opgesteld, waarmee deze gang van zaken bestreden kan worden. Dit memo is (of wordt) komen voor openbaarmaking in aanmerking, aldus de staatssecretaris.
Opnieuw waarschuwt de staatssecretaris voor de bestrijding van deze opzet, waarbij ook boetes kunnen worden opgelegd of zelfs een strafrechtelijk traject kan worden gestart.