Opmars fonds voor gemene rekening

Het ‘fonds voor gemene rekening’ (waarbij ‘gemene’ vanzelfsprekend staat voor gemeenschappelijk) is bezig aan een opvallende opmars. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer in antwoord op vragen laten weten.

De populariteit zou deels het gevolg zijn van belastingbesparing (belastingheffing in box 2 in plaats van in box 3), maar ook de vrees voor de komst van het UBO-register (waarmee de identiteit van de aandeelhouders van onder meer nv’s en bv’s openbaar zal worden) is een mogelijke verklaring.

De staatssecretaris laat weten dat de Belastingdienst deze gang van zaken zal blijven volgen. Concrete maatregelen zijn echter nog niet aan de orde en worden overgelaten aan een volgend kabinet.