Welkom

Wij staan voor u klaar.

U bent van harte welkom op onze website. U kunt hier meer informatie vinden over wie wij zijn en wat we doen. Wij helpen u graag met alles op het gebied van administratie, accountancy en belastingen. Wilt u een keer kennismaken of meer informatie ontvangen, neem gerust contact op.

Het laatste nieuws

Rente over geld dat al bij fiscus is?

Eerder in deze Nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de niet-spiegelbeeldige behandeling van aan resp. door de Belastingdienst verschuldigde rente. Dat beleid wordt – ondanks kritiek – nog steeds door de staatssecretaris verdedigd. Toch is er een eerste barstje in dit harde standpunt gekomen. Bij nader inzien vindt men het ongewenst dat aan een belastingplichtige rente in rekening wordt gebracht over een periode waarin de verschuldigde belasting al door de Belastingdienst is ontvangen.
Lees meer >>