Precariobelasting aan banden gelegd

Gemeenten mogen een belasting heffen vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Denk aan winkeluitstallingen, terrassen, luifels en uithangborden. Ook nutsbedrijven werden door tal van gemeenten aangeslagen voor hun kabels en pijpleidingen.

Die bedragen werden door deze bedrijven weer in rekening gebracht bij hun afnemers, ook als die niet in de heffende gemeente woorden. Omdat dit blijkbaar een onwenselijke zaak was heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin is bepaald dat geen precariobelasting mag worden geheven over ondergrondse en bovengrondse netwerken van nutsbedrijven en netwerkbeheerders, als deze netwerken op grond van wettelijke bepalingen zijn aangemerkt als openbare werken van algemeen nut.
Overigens kan op grond van een overgangsregeling precariobelasting geheven blijven worden tot 1 januari 2022.