Rente over geld dat al bij fiscus is?

Eerder in deze Nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de niet-spiegelbeeldige behandeling van aan resp. door de Belastingdienst verschuldigde rente. Dat beleid wordt – ondanks kritiek – nog steeds door de staatssecretaris verdedigd. Toch is er een eerste barstje in dit harde standpunt gekomen. Bij nader inzien vindt men het ongewenst dat aan een belastingplichtige rente in rekening wordt gebracht over een periode waarin de verschuldigde belasting al door de Belastingdienst is ontvangen.

De fiscus ondervindt dan immers geen (rente)nadeel en het zou reëel zijn om de in rekening gebrachte rente (op verzoek) te verminderen.
Reken in voorkomende gevallen niet op een spontane teruggave van rente. Maar een verzoek indienen zou wel degelijk kunnen lonen.