Vriendschap en zaken

Zakendoen met familie of met vrienden is link. Niet alleen kunnen de onderlinge verhoudingen er volledig door verziekt raken, maar ook de fiscus geeft als het er op aankomt vaak niet thuis. Dat familieleningen vaak met de nodige argwaan worden bekeken wisten we al, maar naar nu blijkt kan het ook bij een uit vriendschap verstrekte lening stevig misgaan.

Zo’n lening behoort volgens de Belastingdienst niet tot ondernemingsvermogen en kan dan ook niet ten laste van het resultaat worden afgeboekt. En de Rechtbank Noord-Holland stelde de fiscus in een hierop volgende procedure in het gelijk.

Wat belanghebbende in deze zaak bepaald niet hielp was het feit dat de lening in de voorgaande jaren als box 3-vermogen was opgegeven. Ook werden eerdere rentebetalingen en de aflossingen op de privébankrekening ontvangen. Dan moet je niet vreemd opkijken als een latere afwaardering ten laste van het resultaat niet door de fiscus wordt geaccepteerd.