Vrijval KEW: voordelig of niet?

Vanaf 1 april 2017 zijn de zogeheten ‘tijdklemmen’ voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) vervallen. Dit betekent dat niet langer aan het vereiste voldaan hoeft te worden dat er gedurende een periode van tenminste 20 (en in sommige gevallen 15) jaren voor de verzekering premie is betaald.

Oftewel: lopende verzekeringen mogen worden afgekocht, op voorwaarde dat de eigen woningschuld daarmee wordt afgelost. De verruiming geldt vanzelfsprekend voor kapitaalverzekeringen (KEW) ook voor beleggingsrechten eigen woning (BEW) en een spaarrekening eigen woning (SEW).
Dat de mogelijkheid er is betekent overigens niet dat het nu in alle gevallen voordelig is om daadwerkelijk tot afkoop en aflossing voer te gaan. Een zorgvuldige berekening en een tijdig advies zijn vereist.