15 november jl.: Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Per 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Met deze wet wordt het (voormalig) bestuur verplicht om een aantal financiële stukken openbaar te maken en eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Daarnaast wordt het Openbaar Ministerie in staat gesteld een bestuursverbod te implementeren op het (voormalig) bestuur en de ontbinding zonder baten mee te laten tellen in de beoordeling van recidive.
Ook krijgen schuldeisers een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen.