Accountant moet cliënten wijzen op risico’s van niet verrekenen

Soms krijgt een accountant van zijn cliënten de opdracht om niet alleen de administratie bij te houden, maar ook om een opstelling van de vermogens te maken in verband met de huwelijksvoorwaarden die zijn cliënten zijn aangegaan.

Daarbij valt te denken aan de opstelling van het bedrag dat de echtgenoten onderling moeten verrekenen. Hoewel in de praktijk verrekening vaak achterwege blijft, moet de accountant zijn cliënt in de jaarlijkse bespreking wel wijzen op de mogelijke risico’s van het niet verrekenen. Uit een recente uitspraak van de Accountantskamer blijkt dat een accountant een berisping kan krijgen als hij deze verplichting niet nakomt.
De uitspraak van de Accountskamer maakt ook duidelijk dat de accountant de bewaarplicht van zeven jaar serieus moet nemen. Hij kan niet volstaan met het bewaren van documenten in de Cloud, waarbij oudere documenten worden overschreven.