Aftrek verlies uit ROW vergt werkzaamheden

Als een belastingplichtige een negatief resultaat uit overige werkzaamheden wil opgeven, moet hij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Eén daarvan is het zogeheten arbeidsvereiste.

Dat betekent dat de resultaatgenieter enige werkzaamheden in het economische verkeer moet hebben verricht. Vinden de werkzaamheden steeds plaats voor rekening en risico van een eigen bv? Dan is volgens rechtbank Zeeland-West-Brabant niet voldaan aan het arbeidsvereiste.
Andere voorwaarden zijn dat de belastingplichtige voordeel met zijn werkzaamheden nastreeft en in alle redelijkheid mag verwachten dit voordeel te behalen. Deze voorwaarden dient men in onderlinge samenhang te beoordelen.