Belastingdienst start steekproef schenk- en erfbelasting

Wie onlangs een aangifte erfbelasting over 2018, 2019 of 2020 heeft ingediend, kan (na de zomer) een brief verwachten van het Expertisecentrum Schenk- en Erfbelasting. In deze brief verzoekt de Belastingdienst om extra informatie op te sturen.

Bijvoorbeeld in de vorm van een toelichting en/of aanvullende documenten. De fiscus stuurt deze brieven ook rechtstreeks aan belastingplichtigen die zelf een aangifte erfbelasting hebben ingediend. De Belastingdienst selecteert namelijk bij wijze van steekproef uit alle ingediende aangiften erfbelasting een aantal aangiften. Dat gebeurt volledig willekeurig. Door deze aangiften te beoordelen, hoopt de fiscus meer inzicht te krijgen in onderdelen die mis kunnen gaan in het aangifteproces. Daarnaast wil de Belastingdienst weten voor welke zaken een duidelijkere uitleg noodzakelijk is.
Blijkt uit de opgestuurde informatie dat de aangifte klopt, dan stuurt de inspecteur de definitieve aanslag(en) erfbelasting. Als hij van de aangifte afwijkt, stuurt hij een brief met een correctie.