Belastingdienst wijzigt standpunt gebruikelijk loon

Eerder dit jaar oordeelde rechtbank Gelderland al dat onder bepaalde omstandigheden het gebruikelijk loon van een dga is te stellen op een bedrag dat lager is dan het minimumloon.

Dit oordeel botste met het standpunt van de Belastingdienst. Maar de fiscus is teruggekomen op het standpunt dat het gebruikelijk loon op zijn minst gelijk moet zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het is wel zaak voor de dga of zijn bv om aannemelijk te maken dat de omstandigheden zo’n laag gebruikelijk loon inderdaad rechtvaardigen.