Box 1-schijven schuiven elkaar tegemoet

Per 1 januari 2019 heeft de tariefstructuur voor box 1 van de inkomstenbelasting verschillende wijzigingen ondergaan. Het tarief in de eerste schijf steeg van 36,55% naar 36,65%, maar het tarief van de tweede en derde schijf daalt van 40,85% naar 38,10%.

Het toptarief daalt van 51,95% naar 51,75%. Bovendien wordt het beginpunt van de hoogste tariefschijf bevroren op € 68.507. De andere schijfgrenzen worden in 2019 geïndexeerd met een tabelcorrectiefactor van 1,2%.
De premiepercentages voor de volksverzekeringen wijzigen niet in 2019. De veranderingen in het gecombineerde tarief voor AOW’ers zijn dus gelijk aan die voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd.