Bv kan minder op vastgoed afschrijven

Een onderneming mag in beginsel niet meer fiscaal op een gebouw afschrijven als de fiscale boekwaarde de zogeheten bodemwaarde heeft bereikt. Gaat het om een pand dat als belegging wordt aangehouden, dan hanteert de Belastingdienst een bodemwaarde die gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde. De bodemwaarde voor bedrijfspanden in eigen gebruik was tot en met 2018 vastgesteld op 50% van de WOZ-waarde.

Per 1 januari 2019 is de bodemwaarde van gebouwen in eigen gebruik voor de vennootschapsbelasting gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. In veel gevallen betekent deze wijziging dat het bedrijf niet of minder kan afschrijven op het bedrijfspand. Wel is er een overgangsmaatregel getroffen. Vpb-plichtige bedrijven die een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen hebben, mogen alsnog afschrijven tot beneden 100% van de WOZ-waarde. Zij mogen echter niet verder afschrijven dan tot 50% van de WOZ-waarde. Dit overgangsrecht is voor de praktijk erg belangrijk voor de winstberekening over de jaren tot en met 2021.
Strikt genomen blijft het mogelijk om panden af te waarderen naar een lagere bedrijfswaarde, maar daarvoor is wel een stevige onderbouwing nodig richting de inspecteur.