Bv mag vast minimum loon dga niet naar tijdsgelang berekenen

Bv’s moeten in beginsel op grond van de gebruikelijkloonregeling hun dga’s een bepaald minimum aan loon toekennen. Daarbij hanteert de wet een aantal minimumbedragen.

Een van deze minimumbedragen is een vast bedrag (€ 48.000 in 2022). Zowel de Belastingdienst als Hof Amsterdam meent dat dit vaste bedrag een absolute waarde is. Dat wil zeggen dat de werkgever het niet naar tijdsgelang mag berekenen als de dga minder dan een vol jaar voor de bv heeft gewerkt.
Als het loon voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het vaste minimumbedrag, mag de bv het loon van haar dga stellen op het loon van die meest vergelijkbare dienstbetrekking.