Debiteur op rekening ander bedrijf laten betalen is fraude

Stel dat een dga twee bv’s heeft waarvan een waarschijnlijk binnenkort failliet gaat. De dga laat de debiteuren van de noodlijdende bv hun betalingen storten op rekening van de andere bv. Op die manier hoopt de dga te voorkomen dat de Belastingdienst beslag legt op de bankrekening van de noodlijdende bv.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat in zo’n situatie de dga zich schuldig maakt aan faillissementsfraude. Feitelijk onttrekt hij immers gelden aan de boedel van de ene bv en benadeelt daarmee de Belastingdienst. De rechtbank neemt bij een benadelingsbedrag tussen de € 500.000 en € 1 miljoen een gevangenisstraf tussen 18 en 24 maanden als uitgangspunt. Bij verzachtende omstandigheden kan een lagere straf op zijn plaats zijn.
Zo lang men in redelijkheid kan verwachten dat de onderneming blijft doorgaan en de belastingclaim geen gevaar loopt, mag een ondernemer in principe handelscrediteuren eerder betalen dan de fiscus.