Ex-vennoot blijft aansprakelijk voor bijkomende kosten

De Hoge Raad oordeelt dat de vennoot van een vof ook na zijn uittreden aansprakelijk blijft voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij vennoot is geweest. Die aansprakelijkheid eindigt evenmin in de situatie waarin het komt tot een ontbinding van het lichaam.

Hetzelfde geldt als de voormalige bestuurder na de ontbinding wordt belast met de vereffening van het vermogen van het lichaam en de Belastingdienst hem als vereffenaar kan aanspreken.
De Hoge Raad oordeelt ook dat de voormalige firmant voor wat betreft de bijkomende bedragen niet hoeft te bewijzen dat hem niets valt te verwijten. Het is de ontvanger van de Belastingdienst die moet bewijzen dat het mislopen van die bedragen aan de voormalige firmant is te wijten.