Fiscus moet beperkte bewaarplicht buitenlandse bank accepteren

Sommige buitenlandse banken hanteren een bewaartermijn die korter is dan in Nederland. Zo had een man een rekening aangehouden bij een Chinese bank die een bewaartermijn hanteerde van zeven jaren. Nadat de Chinese bank de oude transactieoverzichten had weggegooid, was het voor de man in alle redelijkheid niet mogelijk om oude rekeninggegevens op te vragen.

De Belastingdienst mag in zo’n situatie van Rechtbank Noord-Holland de belanghebbende geen informatiebeschikking opleggen om zo alsnog naar de bankgegevens te vragen. Legt de fiscus in deze situatie toch een informatiebeschikking op, dan zal de rechter deze beschikking vernietigen.
In Nederland geldt ook een standaard bewaarplicht van zeven jaar, maar in bepaalde situaties geldt een langere termijn. Bijvoorbeeld voor stukken met informatie rond herziening van btw over onroerende zaken.