Fiscus moet zelf met kunsttaxateur komen

Uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt het belang van het in de arm nemen van een taxateur bij een schenking van een kunstwerk. In deze zaak had een familie van een kunstverzamelaar een schenkingsovereenkomst gesloten met een museum. Op die manier zouden de familieleden een schilderij periodiek schenken, namelijk in zeven jaarlijkse termijnen.

De inspecteur vond dat een kleinzoon van de kunstverzamelaar uitging van een te hoge waarde. Nu overlegde de man tijdens de beroepsprocedure een summiere taxatie. Maar dat betekent volgens de rechtbank nog niet dat deze taxatie onjuist is. De fiscus heeft in dit geval zelf geen deskundige kunnen vinden die op een lagere waarde komt. Daarom stelt de rechtbank de kleinzoon in het gelijk.
Voor een periodieke schenking geldt geen aftrekdrempel.