Geldigheid UBO-register onder vuur

De belangenorganisatie Privacy First heeft een kort geding tegen de Staat aangespannen om het recent ingevoerde UBO-register buiten werking te stellen. Privacy First stelt grote bezwaren te hebben tegen de ‘zeer privacygevoelige informatie’ die ruim 1,5 miljoen Nederlandse entiteiten sinds eind september 2020 verplicht moeten registreren over hun ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s).

Deze informatie is in beginsel openbaar toegankelijk. Het UBO-register is namelijk gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Privacy First vindt deze schending van privacy disproportioneel. Daarom vordert zij dat de rechter de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd, ongeldig verklaart. Het desbetreffende kort geding dient op 25 februari om 12.00 uur bij de Rechtbank Den Haag.
Afscherming van informatie is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Daarbij kan men denken aan personen die worden beveiligd of die onder curatele zijn gesteld.