Hoge Raad: niet-bezwaarmakers krijgen geen rechtsherstel

In het zogeheten Kerst-arrest oordeelde de Hoge Raad dat het regime van box 3 met zijn forfaitaire rendement en forfaitaire vermogensmix in strijd is met de Europese mensenrechten. Bovendien moet de Belastingdienst rechtsherstel bieden door te werken met de werkelijk inkomsten.

Maar hoe zit dat met belastingplichtigen die niet op tijd in bezwaar en beroep zijn gegaan? De Hoge Raad wijst erop dat deze belastingplichtigen nog wel een verzoek om ambtshalve vermindering kunnen indienen. Maar de Belastingdienst hoeft zulke verzoeken niet in te willigen, aldus de Hoge Raad. De staatssecretaris van Financiën heeft op 24 mei 2022 de Tweede Kamer wel laten weten te kijken naar een mogelijke (gedeeltelijke) compensatie voor niet-bezwaarmakers. Deze compensatie zal dan waarschijnlijk hoogstens gelden voor kleine spaarders.

Is een belastingplichtige het niet eens met de vermindering van zijn aanslag naar aanleiding van het massaal bezwaar? Dan kan hij om een verdere ambtshalve vermindering vragen. Tegen een afwijzing van zo’n verzoek kan hij in bezwaar en beroep gaan.