Hypotheekrenteaftrek takelt verder af

In 2019 zet de aftakeling van de hypotheekrenteaftrek door. Kon de eigenwoningbezitter in 2018 de hypotheekrente nog effectief gezien aftrekken tegen maximaal 49,5%, in 2019 is dat nog maar hooguit 49%.

Maar de hypotheek volledig aflossen heeft weer een nadeel omdat de zogeheten aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld ook wordt aangetast. Daardoor zal de hypotheekvrije eigenwoningbezitter toch nog over afgerond 3,33% van zijn eigenwoningforfait inkomstenbelasting moeten betalen. Na dertig jaar zal de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld volledig zijn afgeschaft.
Daartegenover staat dat het eigenwoningforfait voor woningen tussen de € 75.000 en € 1.080.000 daalt van 0,70% naar 0,65% van de WOZ-waarde.