In beginsel volgt aftrek voorbelasting de contractbepalingen

Leveren btw-ondernemers op grond van contractuele bepalingen een goed tegen een contractueel bedongen vergoeding?

Dan mag de inspecteur daar niet zomaar aan voorbijgaan als hij de aftrek van voorbelasting wil weigeren. Hij zal dan eerst moeten aantonen dat sprake is van schijnhandelingen of zelfs fraude, zo oordeelt de Hoge Raad.
Hoewel de bewijslast bij de Belastingdienst ligt, kan het geen kwaad als de btw-ondernemers zakelijke, niet-fiscale redenen kunnen aandragen voor hun gekozen opzet.