Internetconsultatie Wet toezeggingen pensioenonderwerpen

Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer is een aantal toezeggingen gedaan. Zo is toegezegd de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te maken en het begrip ‘kind’ te uniformeren.

Het wetsvoorstel Wet toezeggingen pensioenonderwerpen geeft uitvoering aan deze toezeggingen. Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid, voor gesloten pensioenfondsen en verzekeraars. Het wetsvoorstel bevat ook een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel Wet toezeggingen pensioenonderwerpen. Deze internetconsultatie staat open tot en met 27 juli 2024.