Invoering 0% btw voor groente en fruit laat op zich wachten

In het coalitieakkoord is onder andere opgenomen dat het kabinet gaat kijken hoe de btw op groente en fruit op termijn is te verlagen naar 0%. Het kabinet is momenteel bezig deze afspraak uit te werken. Maar het introduceren van een btw-nultarief voor specifieke voedingsmiddelen zoals groente en fruit levert complexiteit op voor ondernemers en de Belastingdienst.

Ieder onderscheid roept namelijk onvermijdelijk de vraag op waar de grens precies ligt. Dit geldt onder meer als het onderscheid zou worden aangebracht op basis van het criterium ‘onbewerkt’. Daarom is het van belang om groenten en fruit goed te definiëren. Dit wordt momenteel uitgewerkt en dat kost enige tijd, zo stelt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij acht het niet mogelijk om dit voor 1 juli 2022 te regelen.
Momenteel zijn voedingsmiddelen in principe belast tegen een verlaagd tarief van 9%.