Kabinet schuift veranderingen eigenwoningregeling door

Vóór zijn aftreden heeft de Staatssecretaris van Financiën twee evaluatierapporten over de doeltreffendheid en de complexiteit van de eigenwoningregeling gestuurd naar de Tweede Kamer. Aan deze rapporten was de kabinetsreactie toegevoegd.

De huidige eigenwoningregeling is aan de ene kant doelmatig geworden. Aan de andere kant maken regelingen zoals de aflossingseis en de tariefmaatregel de regeling zeer complex. Zelfs professionals hebben soms moeite met de eigenwoningregeling. Het kabinet erkent dit, maar ziet het als de taak van een volgend kabinet om op dit vlak verdere maatregelen te treffen.
Hypotheken die zijn afgesloten vóór de invoering van de aflossingseis, hoeven gedurende de overgangsperiode niet te voldoen aan deze eis.