Lage winst in twee jaren maakt nog geen bron van inkomen

Verliezen uit een activiteit zijn pas aftrekbaar als de activiteit een bron van inkomen vormt. Eén van de voorwaarden voor de aanwezigheid van een bron van inkomen is de zogeheten objectieve voordeelsverwachting.

Dat wil zeggen dat de belastingplichtige in redelijkheid mag verwachten op termijn positief inkomen met de activiteit te verwerven. Volgens hof Den Bosch is geen sprake van een objectieve voordeelsverwachting als een activiteit na jaren van grote verliezen in twee jaren een winst behaalt die niet in verhouding staat tot de eerdere geleden verliezen. In de desbetreffende zaak heeft ook een rol gespeeld dat de belanghebbende bezig is geweest met meerdere projecten. Zijn winsten waren afkomstig uit een activiteit die geen verband hield met de projecten waaraan hij had gewerkt in de jaren waarin hij zijn verliezen had geleden.
Een andere voorwaarde voor de aanwezigheid van een bron van inkomen is deelname aan het economische verkeer.