Landelijke Landbouwnormen 2022 bekend

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2022’ zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2022 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.