Lening van dga via vof aan bv kan onzakelijk zijn

Als een dga direct een lening verstrekt aan zijn bv, zal de Belastingdienst nagaan of de lening zakelijk is. Als de inspecteur meent dat de dga de lening in zijn hoedanigheid van aandeelhouder heeft verstrekt, zal hij stellen dat de lening onzakelijk is. Een van de gevolgen is dat de inspecteur de afwaardering van zo’n lening in beginsel weigert.

Nu komt het voor dat een dga niet alleen via zijn bv, maar ook via een samenwerkingsverband zoals een vof onderneemt. De dga kan dan via dat samenwerkingsverband zijn bv een lening verstrekken. Uit recente rechtspraak blijkt echter dat dit niets uitmaakt voor het regime van de onzakelijke lening.
Stel dat de bank haar vordering op de bv afboekt in ruil voor het ontstaan van een even hoge vordering op de vof. In zo’n situatie heeft de bank feitelijk de vof hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor schulden van de bv. In dat geval is de leer van de onzakelijke borgstelling toepassing.