Meer tijd voor correcte vastlegging vast contract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Het belangrijkste doel van deze wet is het ontmoedigen van flexwerken. De wet moet daarnaast werkgevers stimuleren om werknemers in vaste dienst te nemen.

Als gevolg van deze wet betalen werkgevers nu een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Namelijk 2,94% in plaats van het tarief van 7,94% bij flexwerkers. Werkgevers kunnen echter oplopen tegen een praktisch probleem. Is namelijk het arbeidscontract voor onbepaalde tijd niet goed schriftelijk vastgelegd, dan moet de werkgever de hoge WW-premie inhouden. De regering heeft een coulancemaatregel genomen. Een werkgever heeft daardoor tot 1 april 2020 de tijd om voor de schriftelijke vastlegging van arbeidscontracten zorg te dragen. Dit kan eenvoudig via een schriftelijk addendum op de arbeidsovereenkomst.
Werkgevers moeten oppassen met het aanbieden van een schriftelijke nieuwe arbeidsovereenkomst. Als de werknemer weigert te ondertekenen, moet de werkgever toch de hoge WW-premie van 7,94% inhouden.