Middelingsregeling staat op de tocht

Het kabinet vraagt zich af of de middelingsregeling nog zin heeft. Het gebruik van de middelingsregeling is namelijk aan de lage kant: 85% van de belastingplichtigen die recht hebben op een middelingsteruggave, maakt er geen gebruik van. Op jaarbasis maken zo’n 50.000 belastingplichtigen wel gebruik van de middelingsregeling.

Daaronder zitten ongeveer 21.000 ondernemers. Voor zowel de burger als de Belastingdienst is de uitvoering van de middelingsregeling relatief bewerkelijk. Daarom is het voor het kabinet een optie om de middelingsregeling af te schaffen. Dit zou leiden tot een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Daartegenover staat dat de regeling wegvalt voor iedereen, ongeacht de achtergrond van het progressienadeel. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom de Tweede Kamer het rapport ‘Evaluatie middelingsregeling’ gestuurd. In deze evaluatie is onderzocht of de middelingsregeling doeltreffend is.
Ondanks de mogelijke afschaffing van de middelingsregeling in de toekomst wil de Belastingdienst begin 2019 een applicatie introduceren die naar verwachting de toepassing en de uitvoering van de regeling zal vereenvoudigen voor zowel de burger als de fiscus.