Negatief vermogen eigen bv is excuus voor afwaardering

Als een dga een zakelijke vordering op zijn bv heeft en ervoor zorgt dat deze zakelijk blijft, kan hij deze vordering onder omstandigheden afwaarderen. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden redeneert dat een afwaardering op grond van goedkoopmansgebruik aan de orde is als, gezien de toestand op de balansdatum, een reëel risico bestaat dat de schuldenaar zijn schuld niet (volledig) voldoet.

Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als het eigen vermogen van de bv negatief is en het bestaan van positieve stille reserves niet aannemelijk is.
Is een lening aangegaan onder onzakelijke voorwaarden of worden de voorwaarden onzakelijk? Ga dan na of een onafhankelijke derde de lening zou willen verstrekken tegen een hogere, maar niet-winstafhankelijke rente. Als dat het geval is, mag de inspecteur de rente wel corrigeren maar een afwaarderingverlies niet weigeren.