Normaal vermogensbeheer kan veel tijd kosten

Het kan gebeuren dat de dga van een bv met een verhuurbedrijf veel tijd kwijt is aan het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de dga niets uitbesteedt. Toch wil dat niet zeggen dat in zo’n situatie feitelijk sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.

Als de Belastingdienst en de belastingrechter menen dat de tijdrovende werkzaamheden van de dga normaal vermogensbeheer niet te boven gaan, drijft de bv geen onderneming. In dat geval is op een eventuele schenking of vererving van de aandelen in die bv de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing. De begunstigde of de erfgenaam zal dan alsnog veel schenkbelasting moeten betalen.
Als een bedrijf actief handelt in panden en panden zelf verbouwt, neemt de kans toe dat sprake is van een materiële onderneming.