Notaris kan tot 1 oktober 2022 op afstand testament passeren

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid heeft het voor de notaris mogelijk gemaakt om op afstand een testament en een hypotheekakte (of -volmacht) te passeren. Dat kan namelijk als een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen. Ook bevat de tijdelijke wet voorzieningen voor vergaderingen en financiële verslaglegging bij rechtspersonen.

Het was eerst de bedoeling om de tijdelijke wet op 1 augustus 2022 te laten vervallen. Maar de vervaldatum van de meeste bepalingen in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is verplaatst naar 1 oktober 2022.
Om de praktijk meer zekerheid te bieden op langere termijn is het kabinet van plan om de tijdelijke voorzieningen slechts te laten vervallen als minimaal twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan.