Ondernemersorganisaties bepleiten meer steunmaatregelen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en ondernemingsorganisatie MKB-Nederland doen een oproep aan het kabinet om de steun voor bedrijven te verhogen. Dit is volgens hen nodig om ondernemers de winter door te helpen. In ieder geval moet er een steviger tegemoetkoming van de vaste lasten komen voor gesloten sectoren (horeca).

Ook moet snel een uitkering en intensivering van de steun aan ondernemers in de evenementenbranche en cultuur plaatsvinden. Omdat er op het terrein van reizen waarschijnlijk nog verdere beperkingen komen, moet de overheid met spoed een voucherbank opzetten. De belangenorganisaties menen dat zo is te voorkomen dat reisorganisaties in de financiële problemen komen doordat consumenten massaal hun geld terugvragen.
Tenslotte bepleiten de organisaties het voor een jaar buiten spel zetten van de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten.