Onzakelijke lening aan dga: heel pensioen afgekocht

Een uitspraak van gerechtshof Den Bosch maakt duidelijk dat bv’s waarin een pensioen in eigen beheer (PEB) was ondergebracht voorzichtig moesten zijn met geld lenen aan hun dga. Dit is vooral zo als de onderneming van de bv krap in de liquiditeiten zit, toenemende (belasting)schulden heeft en de dga niets aflost.

In zo’n situatie kan de Belastingdienst zeggen dat de verstrekte lening onzakelijk is. Vervolgens kan de inspecteur stellen dat een gedeeltelijk prijsgeven van het pensioen heeft plaatsgevonden. Het gevolg is dat dan de hele aanspraak in de loonheffing valt.
Bij een afkoop van een pensioen die niet fiscaal gefacilieerd is, vindt bovendien een heffing van 20% revisierente plaats.