Opleidingsuren tellen mee voor urencriterium

Sommige ondernemers volgen een opleiding voor het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om hun onderneming uit te oefenen. Volgens Rechtbank Den Haag tellen uren die een ondernemer aan zo’n studie besteedt ook mee voor het urencriterium.

Het is dan wel van belang dat de desbetreffende ondernemer zijn uitgaven voor de studie aannemelijk maakt. In de zaak voor de rechtbank kon de ondernemer niet aannemelijk maken dat hij de opgegeven uren aan opleidingen of stages had besteed. Zo kon hij geen stageovereenkomst overleggen.
Sommige werkzaamheden vereisen dat de ondernemer een opleiding heeft afgerond. Een ondernemer die niet beschikt over de benodigde diploma’s heeft daardoor ook meer moeite om aannemelijk te maken dat hij uren aan bepaalde werkzaamheden heeft besteed.