Ouderdom dga geen excuus snellere afschrijving goodwill

Persoonlijke goodwill is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer. Daarom, zo redeneert Rechtbank Noord-Holland, is persoonlijke goodwill niet over te dragen. In het geval dat een dga zijn bv inbrengt in zijn IB-onderneming, kan hij dus geen vergoeding voor persoonlijke goodwill bedingen.

Is er toch sprake van ingebrachte goodwill, dan staat deze los van de persoonlijke kwaliteiten van de dga. De leeftijd, gezondheid en andere persoonlijke omstandigheden zijn daarom geen reden om de fiscale afschrijving over de goodwill te versnellen.
De fiscale wetgeving bepaalt dat ondernemers in principe jaarlijks maximaal 10% van de aanschaffingskosten van goodwill mogen afschrijven.