Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online

Veel opdrachtgevers vinden de regels over inhuur van zzp’ers onduidelijk. Het kabinet heeft daarom een webmodule laten maken die kan helpen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Deze Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is gepubliceerd op de internetsite van Ondernemersplein.

De online vragenlijst is een hulpmiddel om te bepalen of de opdrachtnemer de werkzaamheden buiten een dienstbetrekking kan uitvoeren. Het betreft overigens een pilot die zes maanden duurt. Deze pilot webmodule is anoniem. Men kan er in deze fase geen rechten aan ontlenen. Het kabinet wil de pilot later dit jaar evalueren om erachter te komen of de module als instrument behulpzaam is. Ook kan eventueel een verbetering plaatsvinden.
Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart. Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.